Technische basis

De Lizapp maakt gebruikt van OData services. Via de metadata van zo’n OData service wordt de onderliggende applicatiefunctionaliteit uitgelezen en kan de Lizapp gebruiker geheel eigen apps configureren. Dit gebeurt volledig via drag en drop. De Lizapp is een hybride app waarin een webapplicatie is ondergebracht, die is gebaseerd op SAPUI5. Er komt geen programmeren aan te pas bij het configureren van een app. De OData service aan de SAP kant bevat alle logica die nodig is. De front-end applicatie vormt zich naar de definities in de OData service. Voor het ontwikkelen van zo’n service is ABAP-expertise benodigd. Een OData service gebruikt SAP Gateway als middelware en is in het bijzonder geschikt voor communicatie met mobiele apparatuur. De OData services die in de SAP Gateway beschikbaar worden gesteld aan de Lizapp vormen tezamen de zogenaamde ‘servicebibliotheek’ voor het configureren van apps.